Σταδιακός επανασχεδιασμός της πλατφόρμας εκπαίδευσης

H πλατφόρμα εκπαίδευσης σταδιακά θα αλλάζει! Στις περισσότερες ενότητες θα υπάρχει μετάφραση του εκπαιδευτικού υλικού και στα Αγγλικά και όλα τα video θα δημιουργηθούν εκ νέου, ενσωματώνοντας πλέον υπότιτλους και στα Ελληνικά αλλά και στα Αγγλικά.
Μείνετε συντονισμένοι!

Το Τμήμα Εκπαίδευσης έχει υλοποιήσει μια πλούσια συλλογή μαθημάτων, οδηγών, βίντεο και εκπαιδευτικών εργαλείων αποκλειστικά για εσάς.

The Department of Education has implemented a rich collection of courses, guides, videos, and educational tools exclusively for you.

Επενδύουμε στην δωρεάν εκπαίδευση παρέχοντας πλούσιο περιεχόμενο, που σας επιτρέπει να αποκτήσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αρτιότερη διαχείριση του μεσιτικού μας προγράμματος!

We invest in free education by providing rich content that enables you to acquire the knowledge and skills necessary for optimal management of our real estate program!

Περιηγηθείτε στις ενότητες από τα δωρεάν courses που δημιουργήσαμε για εσάς, ώστε εύκολα και γρήγορα να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει!

Browse the sections of the free courses we created for you and easily find whatever interests you!

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε ακόμη καλύτερα το εργαλείο αιχμής που έχετε στα χέρια σας και να οργανώσετε ακόμη περισσότερο το κτηματομεσιτικό σας γραφείο.

The platform is designed to help you better understand the cutting-edge tool at your disposal and further organize your real estate agency.

be RealStatus now!
120 ενότητες με εκπαιδευτικό υλικό, σας περιμένουν να τις αναλύψετε..

120 Sections of Educational Material Await Your Exploration

more & more tools

Open seminars

Δημιουργήθηκε με